Info Over ISO400

De Lommelse fotoclub ISO400 is een vereniging van enthousiaste mensen die allen één gemeenschappelijke interesse hebben: FOTOGRAFIE. Onze leden houden zich bezig met fotografie en fotobewerking in al haar vormen en we organiseren tweewekelijkse vergaderingen met fotobesprekingen, workshops, uitstappen, … Op deze pagina vind u meer info over onze geschiedenis, activiteiten, lidmaatschap, bestuur, …

Geschiedenis

De Lommelse fotogroep ISO400 werd opgericht in 1995. De club ontstond uit de cursisten die de lessen fotografie bij Ateliers voor Overdag volgden. De lessen bestonden uit theorie van het fototoestel en vooral de donkere kamertechnieken; o.a. film ontwikkelen, foto’s afdrukken, speciale technieken, … De naam “ISO400” komt uit de tijd van de analoge fotografie. We werkten graag met de Kodak Tri-X, een 400 ISO gevoelige film. Fotografie evolueerde en zo ook de club. Het verschil met vroeger is dat je de handen niet meer hoeft vuil te maken. Dankzij de computer en allerlei fotobewerkingsprogramma’s ben je zo vertrokken om foto’s te bewerken of af te drukken en de mogelijkheden worden oneindig. We evolueerden van doka- naar digi-kenners. De nood aan nieuwe digitale apparatuur drong zich op en er werd dan ook een beamer, scherm en studio aangekocht. De leden kunnen de studio gebruiken op onze vergaderlocatie. De club groeide de laatste jaren gestaag zodat inmiddels het aantal leden wordt beperkt tot 25 personen.

Missie

Onze fotoclub stelt tot doel een vereniging te zijn waar elke amateurfotograaf veel moet kunnen bijleren door kruisbestuiving, workshops, fotosessies, lessenreeksen en door beoordeling van elkaars foto’s, en dit alles in een bijzonder aangename sfeer. Alle vormen van fotografie en fotobewerking kunnen aan bod komen (model, reis, evenement, landschap, natuur, macro, zwart-wit, …) We willen onze werken ook met anderen delen door deel te nemen aan wedstrijden.

Activiteiten

Onze club heeft tweewekelijkse activiteiten die meestal doorgaan in J.O.C. De Lommert lokaal 102, Norbert Neeckxlaan 50, 3920 Lommel. (zie hiervoor de rubriek “Agenda”) In samenspraak met de leden richt de club workshops, uitstappen en studiofotografie in. In de zomermaanden gaan we vaak op locatie fotograferen. We trekken dan naar verschillende plaatsen, eventueel met een overnachting. Ook een jaarlijkse weekend uitstap brengt ons naar een of andere boeiende stad waar we zowel overdag als ’s avonds kunnen fotograferen. De club nodigt regelmatig gastsprekers uit, maar ook eigen lessen die nodig zijn voor een maken of bewerken van de perfecte foto worden gegeven. Verder worden er zeer vaak digitale en afgedrukte foto’s getoond en besproken op het forum en af en toe tonen we volledige presentaties. Fotowedstrijden zijn er ook, binnen de club, maar ook op provinciaal, nationaal of internationaal niveau. Iedereen is vrij om aan deze wedstrijden deel te nemen. Ieder lid krijgt op de website een digitaal fotoalbum ter beschikking. Hierin kan iedere fotograaf zijn mooiste foto’s tonen. De club engageert zich ook om een eigen clubsalon in te richten.

Website

De website van onze club wordt zeer regelmatig aangevuld met nieuws over fotosalons in onze regio, clubnieuws over activiteiten, aankondigingen en resultaten van fotowedstrijden, … Bovendien kan ieder lid zijn/haar mooiste foto’s tonen in een digitaal fotoalbum. Op regelmatige basis verschijnen er nieuwe foto’s in deze albums waardoor het voor bezoekers telkens de moeite blijft om deze te bekijken.

Bestuur

Met een klein maar goed bestuur is de club in staat om alle activiteiten goed te leiden. Het bestuur wordt elke 2 jaar opnieuw gekozen (of herkozen) door de leden. De club heeft als kenteken “CL” bij het Verbond van Limburgse fotokringen (VLF) en het kenteken “4031” bij Breedbeeld , de overkoepelende Vlaamse organisatie. .Voorzitter: Robert Boons, Weldadigheidsstraat 20, 3920 Lommel, 011/54 24 44 – 0486/06 41 05, robert.boons1@telenet.be rek.nr. van de club ING BE29-3631-0536-3864 VLF- & Breedbeeldafgevaardigde: Jozef De Groof -0476/78 98 54 degroofjozef@yahoo.com


Statuten FOTOGROEP ISO400 LOMMEL


Artikel 1 Verenigingsvorm

De vereniging is een feitelijke vereniging, opgericht voor onbepaalde duur. De entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, gevormd door verscheidene personen, is opgericht op vrijwillige en duurzame basis, met een gemeenschappelijk en welomschreven doel, zonder het oogmerk om opbrengsten te verwezenlijken ten voordele van de leden maar wel voor zichzelf als vereniging. De leden hebben geen recht op hun aandeel in de behaalde winsten noch op recuperatie van een door hen gedane inbreng, in geval van uittreding, uitsluiting of individueel ontslag of in geval van definitieve ontbinding van de entiteit. Door de leden ter beschikking gestelde (uitgeleende) materialen zijn te allen tijde opeisbaar door de eigenaar.

Artikel 2 Vestiging

De vereniging is gevestigd te Weldadigheidsstraat 20 , 3920 Lommel waarnaar alle correspondentie moet worden gericht. (Robert Boons voorzitter) De correspondentie van VLF , Breedbeeld en BFF zal behandeld worden door de hiervoor aangestelde vertegenwoordiger . (Jozef De Groof) Artikel 3 Doel

Het doel van de vereniging is met de leden als hobby, fotografie te beoefenen. De vereniging zal op regelmatige basis samenkomen waarop iedereen kan bijleren door kruisbestuiving, workshops, fotosessies en door bespreken van elkaars foto’s, dit alles in een aangename sfeer. In overleg zullen gastsprekers worden uitgenodigd, fotoreizen en andere activiteiten worden georganiseerd die de werking binnen de vereniging bevorderen. Tevens zullen alle leden kunnen deelnemen aan fotowedstrijden met hun eigen werken. Alle vormen van fotografie en fotobewerking kunnen aan bod komen zoals: model- , reis- , landschaps-, natuur-, macro-, zwart-wit fotografie, enz.

Artikel 4 Bestuursvorm

Jaarlijks zal er een algemene vergadering gehouden worden waarop de rekeningen worden goedgekeurd en de begroting opgesteld. Deze vergadering zal in november doorgaan. De algemene vergadering zal tevens tweejaarlijks een voorzitter, secretaris en penningmeester verkiezen. Deze verkozenen zullen als dagelijks bestuur de vereniging besturen. De algemene vergadering zal voor ieder de bevoegdheden bepalen .

Artikel 5 Lidmaatschap

Het aantal leden mag maximaal 25 en moet minimaal 5 zijn. Het dagelijks bestuur zal nieuwe leden ( kandidaten ) voordragen tijdens een ledenvergadering . Het dagelijks bestuur kan een kandidaat weigeren, dit moet wel gemeld worden in de volgende ledenvergadering . Na screening kunnen de kandidaten aanvaard worden of afgewezen worden door een meerderheid van de aanwezige leden. Alle leden zijn in het bezit van de statuten. Jaarlijks moeten de leden een lidgeld betalen om de werkingskosten te kunnen dragen. Deze bijdrage moet betaald zijn voor eind november. De hoogte van de bijdrage wordt tijdig gemeld aan de leden en is afhankelijk van de te verwachten kosten. (Het lidgeld voor werkjaar 2019 is 40€) . Door het lidgeld te storten gaat men automatisch akkoord met de statuten van de vereniging. Alle leden worden aangesloten bij VLF en Breedbeeld. Door het aansluiten bij Breedbeeld is het lid verzekerd (polis is in te zien bij voorzitter of op www.breedbeeld.org ).

Artikel 6 Ontbinding

In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars die het mandaat krijgen om het vermogen van de vereniging aan een door de algemene vergadering te bepalen goed doel over te maken.

Artikel 8 Persoonsgegevens bescherming

De vereniging garandeert de discrete hantering van persoonsgegevens van de leden. De gegevens zullen alleen worden aangewend in het kader van de werking van de vereniging. De leden hebben te allen tijde controle over deze gegevens en kunnen zelf de inhoud ervan bepalen .

Artikel 9 Verantwoordelijkheid

De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade of letsels veroorzaakt door de leden.

Goedgekeurd op 13 november 2018 Geef een reactie Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.