“ BESTE FOTOCLUB VAN VLAANDEREN 2011 “

Beste mede-hobbyfotografen,  
 
Vorig jaar bij de tweede editie mochten wij ons verheugen op een quasi verdubbeling van het aantal ingestuurde beelden in de door ons georganiseerde wedstrijd “ Beste fotoclub van Vlaanderen “.  Wij zijn benieuwd wat de derde editie ons zal brengen, en hopen uiteraard op een massale deelname.

Zie verder voor regelement en deelnameformulier.Reglement

1. Deze wedstrijd staat open voor alle Vlaamse Fotoclubs, met uitzondering van IRIS Aartrijke die de wedstrijd organiseert.

2. Iedere deelnemende club moet deelnemen met minstens 10 digitale beelden – vrij onderwerp ,waarvan de 8 beelden met de hoogste behaalde punten meetellen voor het eindklassement. Bij gelijkstanden zullen de punten van het 9de en eventueel het 10de beeld moeten mede beslissen. Er mogen meer dan 10 beelden ( onbeperkt ) ingezonden worden om de winstkansen te verhogen. De club is volledig vrij welke auteur(s) van hun club en met hoeveel beelden ze deelnemen. We hoeven geen namen van de auteurs te kennen.

3. De beelden moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

Ø Afmetingen : hoogte moet 1080 pixels , breedte naar keuze tot maximum 1920 pixels.

Ø jpg formaat – max. kwaliteit.

Ø Kleurprofiel : sRGB

Ø Bestandsnaam van de beelden : titel.naam club.jpg ( bv.: gezellig. IRIS Aartrijke.jpg ).

4. Beelden die reeds vroeger deelgenomen hebben aan wedstrijden ingericht door IRIS Aartrijke zijn niet toegelaten.

5. De beelden en een ingevuld digitaal inschrijvingsformulier ( doc.) samen op CD te plaatsen en te verzenden naar Kyndt Daniël Burg 29/3 8820 Torhout uiterlijk op 15 nov.2011.

6. Het inschrijvingsgeld ( 1 Euro/beeld ) over te schrijven op rek. nr. 001-0691820-92 van Kyndt Daniël met vermelding van BFVV-naam deelnemende club uiterlijk op 15 nov. 2011.

7. De goede ontvangst van de beelden, inschrijvingformulier en het inschrijvingsgeld zal door de wedstrijdorganisator per Email bevestigd worden aan de verantwoordelijke contactpersoon van de club.

8. Na de openbare jurering ( door 5 leden van Iris Aartrijke ) zullen de punten en het klassement per Email aan alle deelnemende clubs medegedeeld worden.

9. Bijkomende inlichting en formulier aan te vragen aan de wedstrijdverantwoordelijke : d.kyndt@base.be

10. Door deelname verklaart de deelnemende club zich akkoord met het hierboven beschreven reglement, en geeft toelating aan IRIS Aartrijke om de ingestuurde beelden rechtenvrij te gebruiken in het kader van deze wedstrijd.


      “ BESTE FOTOCLUB VAN VLAANDEREN 2011 “ 

                                                                  Wedstrijd voor Vlaamse Fotoclubs

Beste mede-hobbyfotografen,  


Vorig jaar bij de tweede editie mochten wij ons verheugen op een quasi verdubbeling van het aantal ingestuurde beelden in de door ons georganiseerde wedstrijd “ Beste fotoclub van Vlaanderen “.  Wij zijn benieuwd wat de derde editie ons zal brengen, en hopen uiteraard op een massale deelname.


  • Sluitingsdatum : 15 november 2011.
  • Openbare jurering : zaterdag 26 november 2011 vanaf 14 u , in de zaal  “ Jonkhove “  Aartrijksestraat  11    te  8211  Aartrijke  ( Zedelgem ).
  • Proclamatie, uitreiking van de (geld)prijzen, projectie en receptie in de zaal  “ Jonkhove “ op zaterdag 21 januari 2012 om 15 u.
  • Alle deelnemende clubs ontvangen een DVD met de projectie in “ full HD “ van al de ingezonden beelden.


Wij zien met belangstelling uit naar uw deelname, en danken u daarvoor op voorhand.


Met vriendelijke groeten,

Daniël Kyndt  – d.kyndt@base.be ( verantwoordelijke organisator ), en

Het bestuur en de leden van IRIS Aartrijke.


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                           IRIS Aartrijke

INSCHRIJVINGSFORMULIER  BFVV 2011

 

Clubnaam  :

Emailadres verantwoordelijke contactpersoon :  

Postadres :  

Aantal beelden : …… x 1 Euro / beeld = ………. Euro