Op 12 april werden we tijdens onze fotoclub-avond geboeid door een gastspreker.
Martin Hestermans (van fotoclub Foto Total te Hasselt) gaf een uiteenzetting over fish-eye objectieven.
Het was wel een zéér bijzonder thema en het werd dan ook een interessante avond.
Wil je ook een kijkje nemen in zijn werken, surf dan even naar zijn site.